Programma

12:30 uur 13:00 uur Lezing - Pokkeninenting, brandverzekering en bliksemafleiders

Harry Perton, foto Marij Kloosterhof Harry Perton, foto Marij Kloosterhof

Met haar optimistische mensbeeld stond de Verlichting in de achttiende eeuw op gespannen voet met het bevindelijke calvinisme dat de mens een geneigdheid tot alle kwaad toeschreef. Tegenover verlichte projecten die vrijheid, gelijkheid en het nastreven van geluk beoogden voor (bijna) iedereen, stond de bevindelijk-gereformeerde dan ook afwijzend. Hetzelfde gold voor verlichte projecten die het ongeluk wilden afwenden, zoals pokkeninenting, brandverzekering en bliksemafleiders. Op die laatste projecten nu, wil Harry Perton ingaan in zijn lezing. Hoe populair waren ze, hoe groot was de tegenstand en wat zegt dat over de mentale verhoudingen te Groningen in de era, dat nog wel eens de ‘Eeuw der Verlichting’ genoemd wordt?

Harry Perton studeerde geschiedenis in Groningen met als hoofdvak sociaaleconomische geschiedenis en als bijvak onder meer volkskunde. Hij publiceert vooral (korte) historische artikelen over Groningerland in de achttiende eeuw, werkt bij de afdeling publieksactiviteiten van de Groninger Archieven en is eindredacteur van het cultuurhistorisch tijdschrift Stad & Lande en het Historisch Jaarboek Groningen.

Terug naar het programma