Programma

15:30 uur 16:00 uur Lezing - Groningen schateiland

Egge Knol, foto Marten de Leeuw Egge Knol, foto Marten de Leeuw

In vroeger tijden moest iedereen zijn geld, dat uit zilver en goud bestond, zelf bewaren en verstoppen. Door omstandigheden namen sommige mensen het geheim van de bergplaats mee in het graf. Zo kan het dat eeuwen later per toeval door gasfitters, timmerlui, een varken of door mollen geld uit vroeger dagen wordt gevonden: een schat. Soms een grote voorraad gouden munten, soms ook een kleinere hoeveelheid zilvergeld. Het leert ons niet alleen over het geldgebruik in vroeger tijden, maar ook over de omstandigheden van het moment van begraven. Schatvondsten spreken tot de verbeelding en uit het rijke Groningerland zijn ze goed bekend. In de voordracht passeren een aantal van deze schatten de revue.

Egge Knol is conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst bij het Groninger Museum en publiceert regelmatig over de Groninger cultuurhistorie.

Terug naar het programma