Programma

11:00 uur 17:00 uur Schatten uit gemeente- en waterschapsarchieven

Gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie Groningen laten op de Dag van de Groninger Geschiedenis een aantal schatten uit hun collecties zien. Lees meer over gemeente- en waterschapsarchieven en hun schatten in het magazine van de Dag van de Groninger Geschiedenis. 

De vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders

Koninklijke goedkeuring Landarbeidersvereniging Bierum, 1920, collectie gemeente Delfzijl Koninklijke goedkeuring Landarbeidersvereniging Bierum, 1920, collectie gemeente Delfzijl

Gemeente Delfzijl – Jeroen Hillenga

In veel gemeenten werden rond 1920 de zogenaamde verenigingen ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders opgericht, meestal kortweg landarbeidersverenigingen genoemd. Deze oprichting werd mogelijk gemaakt door de invoering van de Landarbeiderswet in 1919. Gemeenten konden op grond van deze wet een voorschot krijgen van het rijk en dit ter beschikking stellen van de verenigingen, die hiermee ‘plaatsjes’ aankochten ten behoeve van landarbeiders. 

De Landarbeiderswet werd afgeschaft in 1965 met als gevolg dat de voornamelijk financiële betrokkenheid van de gemeente bij de vereniging geen wettelijke grondslag meer had. Het archief werd overgedragen aan de gemeente. De vereniging werd echter niet ontbonden. In 1978 werden de totaal gewijzigde statuten voor onbepaalde tijd opnieuw vastgesteld. Op de Dag van de Groninger Geschiedenis kunt u de statuten van de vereniging zien en de koninklijke goedkeuring daarvan.

Gelukkig zakt het water

Ondergelopen spoorweg Veendam‑Zuidbroek in de Tussenklappenpolder, 31 oktober 1998. Foto waterschap Hunze en Aa’s Ondergelopen spoorweg Veendam‑Zuidbroek in de Tussenklappenpolder, 31 oktober 1998. Foto waterschap Hunze en Aa’s

Waterschap Hunze en Aa’s – Wilma Koning

In 1998 viel het hele jaar door behoorlijk veel regen. Tien provincies leverden in meer of mindere mate een strijd tegen het overtollige water.

Het Noorden kampte eind oktober naast extreme neerslag ook met zware wind uit het noordwesten en doodtij waardoor het water maar mondjesmaat geloosd kon worden op de Eems en de Dollard. Het water in de kanalen steeg snel en nam gevaarlijke vormen aan. Sommige dijkvakken waren niet sterk genoeg en moesten worden versterkt met zandzakken.

Om een ramp te voorkomen moesten er dijken worden doorgestoken. Besloten werd de Westerbroekstermadepolder, de Ulsderpolder, de Onnerpolder en de Tussenklappenpolder vol te laten stromen met water waardoor de druk op de dijken elders afnam. Maar pas toen de wind en de regen minder heftig werden, zakte het waterpeil tot normale waterstanden.

Tijdens de Dag van de Groninger Geschiedenis kunt u de opdracht van gedeputeerde J. van Dijk zien voor het doorsteken van de dijken rondom de Tussenklappenpolder.

Op zoek naar geluk: Wina Evers-Dijkhuizen en de emigratiegolf

Schrift van Wina Evers-Dijkhuizen, collectie Cultuurhistorisch Centrum Oldambt Schrift van Wina Evers-Dijkhuizen, collectie Cultuurhistorisch Centrum Oldambt

Cultuurhistorisch Centrum Oldambt - Marianne Kruijswijk

In het archief van het Cultuurhistorisch Centrum in Winschoten liggen vier schriften met lezingen en aantekeningen, met daarop de naam W. Evers-Dijkhuizen. Wina werd in 1904 in Spijk geboren in een rijk boerengezin. Ze behoorde tot degenen die in 1930 de Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen oprichtten. In 1951 gaf Wina Evers-Dijkhuizen een lezing over wat de vróuw die gaat emigreren moest weten. “Vrouwen wacht geen gemakkelijke taak, als u houdt van uw gezin en gezond bent, van goede wil, dan zal tegenslag u niet verlammen, het onbekende u niet vijandig voorkomen, primitief leven niet ongeduldig maken, eenzaamheid u niet verruwen, het afscheid u niet onverschillig maken.”

Een van de schriften is te zien op de Dag van de Groninger Geschiedenis.

Terug naar het programma