Programma

13:00 uur 13:30 uur Archiefdetectives - Eppo van Koldam

Hoe kwam Roelf Koops in goede doen?

Roelf Koops werd in 1767 geboren te Vries. In 1795 trouwde hij in Vries met Hinderkien Eitens van Wolde. De ouders van Hinderkien hadden een kleine boerderij in Haren. Zelf was Roelf ook een zoon van een ‘normaal’ boerengezin. Toch was Roelf al direct na zijn huwelijk met Hinderkien een heer van stand. Hij was lid van de municipale raad, later adjunct-maire, secretaris van het gemeentebestuur, raadslid, assessor en oppercommandant van de brandweer. In 1811 behoorde hij tot de rijkste inwoners van de gemeente Haren. Ra, ra, hoe kon dat?

Het restant in 1920 van wat ooit de grootste boerderij in het dorp Haren was. Fotograaf onbekend. Het restant in 1920 van wat ooit de grootste boerderij in het dorp Haren was. Fotograaf onbekend.

Terug naar het programma