Programma

14:00 uur 14:30 uur Archiefdetectives - Anne Wolff

Onderzoek in uitvoering

Een van de meest plezierige momenten van archiefonderzoek is het vinden van tastbaar bewijs dat een aanname verandert in een feit. Minstens zo plezierig is ´bijvangst´; een bijzonder stuk dat volstrekt niet in het lopende onderzoek past, en terzijde wordt gelegd om er later – met meer tijd – beter naar te kijken.

In 2014 worstelde Anne Wolff door het omvangrijke archief W.A. Scholten NV, 1840-1965 om de tuingeschiedenis van villa Gelria te achterhalen. Stof en ander niet te achterhalen vuil dwarrelden op haar neer tijdens het openen van de nauwelijks geraadpleegde stukken. Ze vond weinig informatie over de tuin. Wel was er een oude, kleurige kaart met huizen, boomgaard, velden en weg: Het landschap van Helpman anno 1628. De Dag van de Groninger Geschiedenis is een prachtige aanleiding om drie jaar na dato de bijvangst nader te onderzoeken. Op 14 oktober hoort u wat het onderzoek (niet) heeft opgeleverd.

Kaart van Helpman uit 1628. Inventarisnummer 1100, inv. nr. 431. Kaart van Helpman uit 1628. Inventarisnummer 1100, inv. nr. 431.

Terug naar het programma