Stad en Lande

Stad & Lande, opgericht in 1924, is een vereniging voor iedereen met interesse voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen. Ze fungeert als ontmoetingsplaats en is een platform voor en aanjager van nieuwe ontwikkelingen op cultuurhistorisch gebied. Stad & Lande was ooit de initiatiefnemer van de Dag van de Groninger Geschiedenis en is er nu ook nog steeds volop bij betrokken.

Het magazine van Stad & Lande verschijnt vier keer per jaar Het magazine van Stad & Lande verschijnt vier keer per jaar

Jaarlijks worden twee publicaties door Stad & Lande uitgegeven: eens per jaar het Historisch Jaarboek Groningen en vier keer per jaar het magazine Stad & Lande. De leden van de vereniging ontvangen beide publicaties. Daarnaast worden regelmatig lezingen en excursies rond actuele historische thema’s georganiseerd. Tenslotte wordt jaarlijks bijgedragen aan de restauratie van een bijzonder monument in de provincie.

Al deze initiatieven worden gedragen en uitgevoerd door vrijwilligers.

De leden van Stad & Lande zorgen er met hun contributie voor dat Stad & Lande kan blijven bestaan. Daarom en omdat we graag onze informatie zo breed mogelijk verspreiden zoeken we altijd nieuwe leden!!


Wilt u lid worden dan kan dat door het invullen van dit formulier