Noordelijk Scheepvaartmuseum

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum laat de geschiedenis zien van de Noord-Nederlandse scheepsbouw en scheepvaart vanaf de Middeleeuwen tot aan de dag van vandaag. In de beide middeleeuwse museumpanden komen verschillende thema’s aan bod, zoals Hanzevaart in de middeleeuwen, Virtueel Groningen in 1470, turf- en binnenvaart, kust- en waddenvaart op zeil en motor, scheepsbouw in hout en ijzer en scheepsmotoren.