Groninger Forum

Sinds 1 januari 2015 is de Bibliotheek in de stad Groningen integraal onderdeel van het Groninger Forum. Het Groninger Forum opereert nu op acht locaties: film + debat (vooral) aan het Hereplein en lenen en letteren aan de Oude Boteringestraat en op de zes wijkvestigingen. In samenwerking met andere culturele organisaties organiseert Groninger Forum Bibliotheek verschillende activiteiten die in het teken staan van het Groninger erfgoed: (inter)nationale exposities, films, documentaires, debatten, literaire evenementen, talkshows, presentaties en manifestaties over de wereld van nu. De Bibliotheek Groningen en filmtheater Images vallen ook onder het Groninger Forum.