Nieuwsbericht

19okt Dagimpressie in dichtvorm

Dichter Egbert Hovenkamp II schreef speciaal voor de Dag van de Groninger Geschiedenis 2017 het Drentse gedicht Undergronds. Hij droeg dit tijdens het evenement voor in het gebouw van de Groninger Archieven: TerPlekkePoeem.

Undergronds

Egbert Hovenkamp II - Foto: Sake Elzinga Egbert Hovenkamp II - Foto: Sake Elzinga

Vandaog binw undergronds
um op te duken
um an geschiedenis te ruken
wij graoft en brèengt an het locht
wij bekiekt en kniest;
weer een stukkie old in vandaog braacht
zoas de vetes
die as deur Abt Emo opteeikend wörden
femilies stunden mekaor naor het leven
-'t gung oan-
de jonkers beten naor mekaor
en leuiten neeit lös
en nou?
nou wodt het speuld
nou wodt het zungen -
guster in het locht van vandaog

Vandaog binw undergronds
met de kop boven het maaiveld
kiekt um oous hen
en zeeit die man die as artefacten opgreuif
de eein zee dat het neeit waor was
de aander zee van wel
en zo gung het an
met steken under waoter
en nou is der een boouk van
een roman

Vandaog binw undergronds
en geeft mekaor de haand
saomen struunt wij rond
laot oous oog valen
lèegt het oor te luuster
hier een schrouw
daor een fluuster
graoven met de haanden
en kiek: golden munten
jao, kiek maor gooud: g o l d
zoas geluk gold is
glimmend en van veul weerde
in de locht, in de eerde

Vandaog binw undergronds
detectives wiest oous de weg
wij nemt an dat het waor is
wij zeeit dat hier daor is
dat der kinder beneid bint
dat die kinder gaot spitten
bliede wod dat vandaog ok van guster sprek

(op het plein, undertussen
wodt eten, waacht op eten
boouken kocht
hongerig gliert de ogen
over het umslag
kiekt naor de letters, de plaoties...)

tis even stil nou
de meziek gunt zuchzölf wat stilte
stemmen heur ij nog wel
der wordt laacht en ofspreuken

Vandaog binw undergronds
komt op pertret
even stil blieven staon
tweei tellen waachten
en dan:
wat niet was is der opeeins
je bint bovengronds kommen
staaot vaast veur wel kieken wul

Veur wel luustern wul
is der meziek
die as ronddaanst
die as je metnemp
undergronds
koppie under
en dan weer boven

meziek maestro
aaltied meziek
aj an het eten bint
aj biet
aj kauwt
aj deursloekt
aj an het drinken bint
of met je neus in historie
aj kiekt um je hen
aj opkiekt, ankiekt
zeeit dat ze zun schient
dat je zörgen verdwient
daj gelukkig bint
je waogt een daansie
je vraogt een kaansie
en daor gaoj
je dreijt um je eigen as
asof ij een derwish bint
van under de grond
hen boven
en kiek:
schatten duukt op
je haanden gaot naor de heeimel
je hemmelt wat op
gaot met de schat op pad
je wult het zeein laoten
der over praoten
daj gelukkig bint
met blaosmeziek
een tamboerijn brèengt wat kleurties an
de dirigent rak met zien stokkie an geluk
joehoejoehoe

dan
smak ij rauw met je neus
op slaovernijverleden
ok hier
jao
ok hier

(ik vaal stil en vold mien haanden
.....................)
ik kiek um mij hen;
gelukkig gien slaoven meer
maor mèensen die as daanst
en sjaanst in geluk
geluk dat as ze vunden hebt
lössies in de haanden
allent aj undergronds blieft
lek het der eempies neeit
maor je heurt het laachen
luuster maor
het klinkt deeip van binnen
je hebt het opgraoven
en nou klinkt der meziek op het plein
nou loopt der mèensen
hen en weer
op en neer
almaol zeuikt ze
almaol vind ze
wat dat dan ok is
g e l u k k i g   m a o r
!

 (links en rechts pluk ik nog wat met
hier en daor raok ik in gesprek
dan weer wieder
aaltied wieder
met
de
aodem
van
geluk
as
rugwind)

© Egbert Hovenkamp II

Terug naar nieuwsoverzicht