Programma

11:00 uur 17:00 uur Video-installatie - Zilverheem

Wat zijn de grenzen van de verzorgingsstaat? Komt er een moment dat iemand niet meer past in het ideaalbeeld van onze maakbare samenleving?

In veel culturen hebben ouderen door hun leeftijd een belangrijke status en/of rol binnen de gemeenschap. Er is veel respect voor hun opgedane kennis en ervaring. In Nederland is dat niet automatisch zo. Door de vergrijzing en de hoge zorgkosten lijkt het soms wel alsof ouderen bij ons meer als last worden gezien. Ze worden niet betrokken bij de gemeenschap en leven veelal gezamenlijk in een aparte woon/zorginstelling.

‘Zilverheem’, een video-installatie van Maaike Hermse, gaat over deze zorgbehoevende, maar unieke mensen; allemaal Groningers, ieder met een eigen verhaal en allemaal met een rijke geschiedenis. De mensen zijn close-up in beeld terwijl ze opgaan in hun eigen bezigheid, in hun wereld. In hun eigen woonomgeving wordt de focus steeds weer op een ander individu gelegd, die de toeschouwer op dat moment aankijkt. Tegelijkertijd is zijn of haar verhaal te horen.

Stap over de grens, stap in het huis van deze ouderen en neem een kijkje in hun wereld. Ervaar je een generatiekloof of zijn er meer overeenkomsten dan je dacht?

 

Videoinstallatie Zilverheem, foto: Maaike Hermse Videoinstallatie Zilverheem, foto: Maaike Hermse

Terug naar het programma