Programma

12:00 uur 12:45 uur Stadswandeling Westerhavenbuurt

De Westerhavenbuurt is vanaf eind negentiende eeuw een aantal malen drastisch van aanzien veranderd. Rond 1880 zorgde de ontmanteling van de vesting voor grote bouwactiviteit en dynamiek aan en achter de Pottebakkersrijge en omgeving. In deze periode werden ook de Westerhaven en de sluis aangelegd, als onderdeel van een nieuwe verbinding over water van het Hoendiep naar de Oosterhaven en het Eemskanaal.

Begin jaren zestig werd de Westerhaven gedempt. Hiermee kwam ook een eind aan het roemruchte Kanaleneiland dat was ontstaan na de slechting van de vestingwerken en de aanleg van nieuwe waterwegen.

Nadat de warenmarkt, die een tijd op de gedempte Westerhaven was gevestigd, terugkeerde naar de Grote Markt werd de ruimte gebruikt als parkeerterrein. Een nieuwe invulling ontstond eind twintigste eeuw. Na grootscheepse nieuwbouw veranderde de Westerhaven in een winkelcentrum. 

Al deze omvangrijke infrastructurele werken doen vermoeden dat alle sporen van het verleden wel zullen zijn uitgewist. Tijdens een rondwandeling kan de deelnemer ervaren dat ondanks alle ingrepen de buurt nog altijd plekken herbergt die herinneren aan vroeger tijden.

Begeleiding: Henk Wierts
Vertrekpunt: sluisbrug Zuiderhaven

Deze wandeling gaat helaas niet door wegens ziekte van de gids. We proberen de wandeling alsnog aan te bieden op een andere datum. Had u zich hiervoor opgegeven? Geef dan uw e-mailadres door aan dgg@groningerarchieven.nl. We houden u dan op de hoogte.

Westerhaven, Groningen, 1929, foto: GrA (1785-2501) Westerhaven, Groningen, 1929, foto: GrA (1785-2501)

Terug naar het programma