Programma

14:45 uur 15:15 uur Lezing Koos Schipper - Marechaussee en grensbewaking

“Ik ben van het Jimjimmervolk”, zegt Koos Schipper. Zich nader verklarend: “Ik kom uit Zuidhorn, in het Westerkwartier – daar zeggen ze steeds jim”. Toen hij medio 1967 naar de grenspost Nieuweschans werd overgeplaatst, was hij daar nog nooit eerder geweest. überhaupt niet in Oost-Groningen, trouwens.  De overplaatsing was zeer tegen zijn zin en hij vond het volk daar maar “ruw en ongelikt”. Mede door zijn vele vrijwilligerswerk echter, zou dat allemaal goed komen. Hij woont er inmiddels al ruim veertig jaar.

Indertijd kwam Schipper als jong onderofficier bij de Koninklijke Marechaussee in de grensbewaking terecht. Zo’n vier jaar stond hij in uniform aan de grens bij Nieuweschans. Daarna onderhield hij er gedurende een jaar of vijftien als relatie-officier de contacten met Duitse collega’s, en hij eindigde er als waarnemend brigadecommandant. Dat laatste in de twee jaar voordat het Verdrag van Schengen de opheffing van de grensbewaking betekende (1988).

In zijn lezing op de Dag van de Groninger Geschiedenis zal Schipper ingaan op de taken van de marechaussee aan de grens, de werkverdeling met de douane en het controleren op reisdocumenten, belastingschulden, verkeersboetes, achterstallige celstraffen, ongewenste vreemdelingen en wat dies meer zij.

Hij maakte veel mee en kan dus veel vertellen. Zo kunnen verhalen over een wapensmokkelaar, een commissaris van de Koningin en hier ongeldige Duitse kentekens aan bod komen. Maar wellicht herinnert hij zich intussen nog weer andere zaken. Want, zoals hij het zelf zegt: “Ik heb een hele mooie tijd gehad bij de grensbewaking. Elke dag was anders.”

Koos Schipper, foto: Harry Perton Koos Schipper, foto: Harry Perton

Terug naar het programma