Programma

14:00 uur 14:30 uur Lezing Bert Looper - Tussen begrensd en grenzenloos

1000 jaar grensgeschiedenis Friesland-Groningen

Bert Looper, foto: Tresoar Bert Looper, foto: Tresoar

De ‘grensgeschiedenis’ van Groningen en Friesland kent vele dimensies. Er zijn natuurlijk de moderne territoriale en organisatorische grenzen, maar evenzo zijn er taalgrenzen, landschappelijke grenzen, mentale grenzen, enz. enz.  In zijn lezing probeert Bert Looper alle grensvormen letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen. Hij doet dat op basis van het centrale begrip ‘identiteit’: hoe hebben  de identiteiten van Groningen en Friesland zich in de loop der tijden ontwikkeld. Zijn prikkelende stelling is dat na een duizendjarig proces van begrenzing er sinds enkele jaren een aarzelend proces van ontgrenzing op gang komt. Van twee gescheiden provincies naar één sterke regio?  

Bert Looper is directeur van Tresoar, het Fries historisch en letterkundig centrum in Leeuwarden.

Terug naar het programma