Het Gronings AudioVisueel Archief

Het GAVA bewaart, beheert en presenteert het Groningse audiovisuele erfgoed en vult dit materiaal aan met zoveel mogelijk informatie. De herkomst van het materiaal is heel divers; bedrijfsfilms, oral history, concertregistraties, voorlichtingsfilms, amateurfilms, het wordt allemaal ondergebracht bij het GAVA. Iedereen kan het GAVA-archief online raadplegen via www.gava.nl.

GAVA-medewerker René Duursma digitaliseert films. Foto: Marij Kloosterhof GAVA-medewerker René Duursma digitaliseert films. Foto: Marij Kloosterhof

Zie ook